Цените, посочени в сайта не са актуални. Моля, свържете се с нас за актуални цени.
Лабораторна стъклария
Апаратура
Везни 2023г. NEW
pH - индикаторна хартия и тест ленти
Всичко за виното
Термометри
Филтърна хартия и мембранни филтри
PH-МЕТРИ 2023 NEW
РАЗТВОРИ, ГОТОВИ ЗА УПОТРЕБА
АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА МЛЯКО
Лабораторни химикали 2020г
   
Пловдив, бул. Кукленско шосе № 12
Тел/факс
032/ 62 60 26
GSM
0888 62 74 84
GSM
0888 85 40 00
E mail:
office@rai-him.com
E mail: rai48xim@abv.bg

РАЙ-ХИМ ПРОДУКТ

лабораторна стъклария, реактиви и химикали
лабораторни уреди и апаратура