Цените, посочени в сайта не са актуални. Моля, свържете се с нас за актуални цени.
Лабораторна стъклария
Апаратура
Везни
pH - индикаторна хартия и тест ленти
Всичко за виното
Термометри
Филтърна хартия и мембранни филтри
PH-МЕТРИ ADWA Instruments
РАЗТВОРИ, ГОТОВИ ЗА УПОТРЕБА
АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА МЛЯКО
Лабораторни химикали 2020г
   
Пловдив, бул. Кукленско шосе № 12
Тел/факс
032/ 62 60 26
GSM
0888 62 74 84
GSM
0888 85 40 00
E mail:
office@rai-him.com
E mail: rai48xim@abv.bg

Продукти

РАЙ-ХИМ ПРОДУКТ ЕООД е директен вносител  и разпространител на лабораторна стъклария,  химикали, лабораторни уреди и апаратура   .
Нашите продукти са с високо качество и се  стремим да поддържаме богат асортимент, както  и непрекъснато да ги обновяваме за да задоволим потребностите и изискванията на многобройните  ни  клиенти.

Всеки  реактив или химикал е съпроводен с анализно свидетелство  и лист за  безопасност.

Лабораторните  уреди са производство само от Европейски съюз , и  са съпровони с ISO сертификат на производителя и декларация за произход